dogdoy's Reminder (version 0.016)

โปรแกรมนี้เอาไว้ทำอะไร?

โปรแกรมนี้จะช่วยในการเตือนสติขณะนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สนใจฝึกวิปัสสนาครับ โดยฝึกตามวิธีในหนังสือวิปัสสนานุบาล ของคุณดังตฤณ ครับ
โดยโปรแกรมนี้จะส่งเสียงมาเตือนให้สติเรารู้ลมหายใจ ตามเวลาที่เราได้ตั้งเอาไว้ครับ (ในหนังสือแนะนำทุกๆ 2 นาที)

ถ้าได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะเข้าใจวิธีใช้งานและประโยชน์ของโปรแกรมนี้ได้ง่ายขึ้นครับ


จะใช้โปรแกรมนี้ได้ยังไงบ้าง?


ต้องมีอะไรบ้างถึงจะใช้โปรแกรมนี้ได้?


ตัวอย่างโปรแกรมครับวิธีใช้งาน


update


จากใจ dogdoy

จริงๆแล้วผมเขียนให้ดูเว่อร์ไปยังงั้นเองครับ :p มันก็แค่ Flash ธรรมดาๆตัวนึงครับ แหะๆ
ขอให้มีความสุขกับการตามรู้ลมหายใจกันนะครับ เข้ารู้... ออกก็รู้... สั้นก็รู้... ยาวก็รู้...